Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
 

Kadın genital kanserlerinin tedavisi esnasında yapılan cerrahi tedaviler Jinekoloji, Genel Cerrahi, Üroloji, Damar Cerrahisi ve hatta son senelerde göğüs cerrahisini de  içine alan bir dizi cerrahi manipulasyonu gerektirmektedir. Bu nedenle operasyona bir çok hekimin girmesinin zorlukları zaman içinde anlaşıldığı için , başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir çok ülkede jinekolojik onkoloji diğer branşlarla da ilgili cerrahileri üstlenmiş vaziyettedir.

Jinekolojik kanser ameliyatlarında rahimin geniş olarak çıkarılması (Radikal histerektomi /Wertheim operasyonu ) , Ana damarların çevresindeki lenf ağının temizlenmesi (Lenfadenektomi), Mide  zarının Çıkarılması (Omentektomi) ve Peritonektomi (Karıniçi zarının soyulması ) özellikli operasyonlardır ve ancak onkologlar tarafından güvenli bir şekilde yapılabilir.

 

Uygulanan İşlemler Listesi

PAP smear

HPV taraması

Siğillerin tanı ve tedavisi

Kondilomların tanı ve tedavisi (Krioterapi)

ASCUS , ASC-H , LSIL ve HSIL tedavisi

HPV Aşılaması

Kadınlarda kanser taraması

Kolposkopi

Kolposkopi altında biopsi alınması

Meme kanseri taraması

Rahim ve rahimağzı kanserlerinde tanı amaçlı biopsi alınması  - Fraksiyone küretaj, punch biopsi

CIN (Servikal intraepitelial neoplazi) taraması ve tedavisi

LEEP (Loop eksizyonu) tedavisi

Konizasyon

Endometrial hiperplazi tedavisi

Genital tümörlerin , urların tedavisi

Myom ameliyatları

Laparoskopik Kist operasyonları

Laparoskopik Histerektomi

Rahim ağzı (Serviks) kanserinin tedavisi için Wertheim operasyonu

Rahim kanseri tedavisinde Histerektomi ve lenfadenektomi

Yumurtalık (Over) kanseri tedavisinde Debulking operasyonu veya sitoredüktif cerrahi

Vulva (Dış genital organlar) kanserlerinin tedavisi 

Radikal Vulvektomi ve kasık lenf bezlerinin temizlenmesi 

Kadın genital kanserlerin tedavi sonrası takipleri

Operasyon geçirmiş menopoza girmiş hastalarda tedavi seçenekleri

Hormon tedavileri

 

Operasyonlar

LEEP

(loop eksizyonu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Myomektomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histerektomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wertheim operasyonu